Meist

 

MTÜ Ruu küla heakorra seltsi asutasid 13 talu: Kadaka, Obi, Nõmme, Sepa, Kubja-Miku, Männiku, Neo, Männisalu, Üti, Kadastiku, Naire, Sillaotsa ja Uustalu.

Kui tunned, et meie väärtused on ka sinu väärtused, anna endast märku, sest me ootame sind endi sekka.

Meie seltsi eesmärgid on kirjas meie põhikirjas ja asutamislepingus alljärgnevalt:
 
1) Ühendada Ruu külas säästvast arengust, puhtast elamisväärsest keskkonnast, haridusest,  keskkonnakaitsest, muinsuskaitsest, maaelu mitmekesistamisest, inimeste kodupaikade ja looduse ning majanduse koostoimimisest huvitatud  isikud  ühtsesse organisatsiooni; 
2) Algatada ja edendada kodanikuliikumist Ruu küla inimeste kodupaikade ja looduse kaitsmiseks looduslikku elukeskkonda  kahjustavate  initsiatiivide vastu;  
3) Olla dialoogipartneriks kohalikule omavalitsusele, valitsusasutustele ja ettevõtetele kohalike inimeste elukeskkonna, vajaduste, tavade ja tõekspidamiste selgitamisel; 
4) Arendada külaliikumist, kohalikku väikeettevõtluse alast infrastruktuuri, kujundada loodusmaastikku turismiettevõtlusele sobivaks, rajades matkaradasid, puhkekohti ja rekreatsioonialasid; 
5) Esindada  organisatsiooni nimel oma liikmete põhikirjalisi  huvisid avalikkuse,   juriidiliste ning füüsiliste isikute ees; 
6) Säilitada ja kaitsta ühinenud Euroopa ühendavaid häid tavasid;    
7) Korraldada ühingu  liikmete ühishuvidest lähtuvalt ühistulist  tegevust 

Seltsi juhatuse liikmed on:

Jaan Tepp, Kadastiku talu, Ruu küla, GSM. 5340 4422
Ülari Tiits, Üti talu, Ruu küla, GSM. 5021961 
Külle Loik, Sillaotsa talu, Ruu küla, GSM. 56464138

 

NB! KÜLAL OMA UUS ARENGUKAVA

 

NATUKE KA AJALUGU:

Elanike arv 2017:

99

Nimekuju:
1241 Rutæ
1344 Rutto
1469 Rottaw
1591 Rudo
1688 Ruhekyla
1837 Ruuküll
1850 Ruu

Mõisaline kuuluvus: 
Jägala mõis
Ruu mõis

Kihelkondlik kuuluvus:
Jõelähtme kihelkond

Halduslik kuuluvus: 
19. sajand Jägala mõisavald
1891 Jõelähtme vald
1945 Jõesuu külanõukogu
1954 Jõelähtme külanõukogu
1992 Jõelähtme vald

Ruu  (Rutæ) on põlisküla, mida on nimetatud ka „Taani hindamisraamatus”. Küla 8 adramaa valdajaks oli sel ajal Robert Slutter, kuid juba 1249. aastal läänistas Taani kuningasküla Tallinna piiskopile Thorkillile ning 1281. aastal on küla nimetatud koos Jägala piiskopimõisaga.Seejärel läänistasid Tallinna piiskopid küla maid mitmele valdajale. 1560. aastal kinnitas piiskop külast 4 adramaad Gerdt Schüttele (mida enne olid kasutanud talupojad Molle, Bewer, Hanto, Pebbo ja Barthold).

Ülejäänud 3 talu kuulusid 1565. aasta andmetel endiste piiskopi valdustena Rootsi kroonile. Aastal 1623 vahetasid Gerhard Schütte ja Jakob De la Gardie omavahel maid, selletulemusena läks kogu Ruu küla taas Jägala mõisa alla (vt ka Ruu mõis, lk 208).

Hoolimata sellest, et küla omanikud tihti vahetusid, püsis Ruu küla suurus üsna stabiilsena: 1565 – 7 talu, 1620 – 8 adramaad, 1688 – 10 talu ja 8 adramaad, 1774 – 8 talu ning 1765 – 9 talu.

Ruu mõisat mainitakse esimest korda 1837. aastal. Nähtavasti algas üsna varsti pärast seda ka külamaade mõisastamine, sest 1850. aastal oli Ruu külas veel 4 talu, kuid 1858. aastal ei ole küla enam nimetatud. 1918. aastaks oli Ruu mõisa maadele kujunevas Ruu asunduses päriseks ostetud 16 talu. 1931. aastal loendati külas küll ainult 31 elanikku, kuid juba 1938. aastaks oli talude arv tõusnud 21ni. Küla maadel on mitmesuguseid maastikutüüpe- kadakalistest põõsas-loopealsetest põliskuusikuteni.

MIDA VAADATA, TEADA:

Ruu tammed
Hüti talu juures kasvab kolm põlist tamme, mille ümbermõõt on 3,5, 4,3 ja 2,5 meetrit ning kõrgus vastavalt 23, 25 ja 18 meetrit.

Ruu hobukastan
Nõmme talu välisõue kõrval kasvab põlispuu – arvatavasti 160 aasta vanune hobukastan. Puu ümbermõõt on 3,8 meetrit ja kõrgus 19 meetrit.

Naire/Sukahansu kadakamassiiv
Jõelähtme/Kemba maantee ääres Jägala sillast ca 2 kilomeetrit Kaberneeme suunas asub Põhja-Eesti unikaalne kadakamassiiv, kus kasvab koos 5 erinevat kadakaliiki.

Silkoja männimets
Ruu küla territooriumil asub unikaalne kõrge männimets, mida läbivad mitmed matkarajad, puhke- ja telkimiskohad. Kaberla oja on kevadeti rikas merest kudema tulevate lõheliste poolest.